UPRAVNI ODBOR

Mag. Andrej Snedec
Direktor
M: 040 61 30 65
E: director@eurotra.si

Danica Snedec
Namestnica direktorja
M: 040 66 00 11
T: 02 62 95 410
T: 02 62 95 411
E: danica@eurotra.si

3D / DESIGN / WEB

David Burk
Režiser

Blaž Strnad
3D/Visual FX oddelek

Denis Čuček
IT oddelek

Alen Breznik
Design/Web oddelek