KAKŠNA JE RAZLIKA MED TOLMAČENJEM IN PREVAJANJEM?

Prevajalci prevajajo pisna besedila. Tolmači prenašajo sporočila ustno. Omogočajo komunikacijo med sogovorniki s prenašanjem sporočila govorca v prvi osebi.

Čeprav ljudje večinoma iščemo pomoč tolmačev, ko tujega jezika ne obvladamo dovolj ali ko je zadeva preveč pomembna, da bi se zanesli zgolj na svoje lastno znanje, pa zgolj odlično obvladovanje tujega jezika za tolmačenje ni dovolj. Potrebna je izurjenost v posebnih tehnikah, ki tolmačem omogočajo, da znajo hitro odreagirati in obdelati informacije ter jih jasno prenesti v ciljni jezik. Tehnike se razlikujejo, odvisno od vrste tolmačenja.

  TOLMAČENJE, PRILAGOJENO VAŠIM POTREBAM

  NUDIMO VEČ VRST STORITEV TOLMAČENJA V ŠTEVILNE TUJE JEZIKE ALI IZ NJIH.

1. KONSEKUTIVNO TOLMAČENJE

Konsekutivno tolmačenje je vrsta tolmačenja, pri katerem tolmač sedi v prostoru poleg govorca in ostalih udeležencev srečanja. Poteka tako, da posluša govor in ga nato na koncu prenese v drug jezik, običajno s pomočjo zapiskov.

Konsekutivno tolmačenje se uporablja za sestanke, okrogle mize, srečanja z manjšim številom udeležencev, še posebej gre za tolmačenje med dvema jezikoma.

2. SIMULTANO TOLMAČENJE

Simultano tolmačenje je vrsta tolmačenja, pri kateri tolmač sedi v zvočno izolirani kabini skupaj s kolegom, ki ga po preteku določenega časa zamenja. Govorca, ki govori v mikrofon, posluša s slušalkami in nato skoraj istočasno ponovi sporočilo v mikrofon. Udeleženci v dvorani poslušajo tolmačenje v izbranem jeziku z izborom ustreznega kanala na slušalkah.

Simultano tolmačenje se uporablja za vse dogodke z velikim številom udeležencev (konference, predavanja, seminarji, okrogle mize ipd), ko je potrebno tolmačenje v dva ali več jezikov.

Simultano tolmačenje je poznano tudi kot konferenčno tolmačenje.

3. SODNO TOLMAČENJE

Sodno tolmačenje je tolmačenje v sodnih postopkih. Lahko poteka konsekutivno ali simultano. Opravljajo ga sodni tolmači, ki jih imenuje minister za pravosodje z objavo v uradnem listu. Pred imenovanjem morajo opraviti tudi preizkus znanja za sodnega tolmača.

Storitve tolmačenja zagotavljamo za naslednje jezike: angleščina, nemščina, italijanščina, francoščina, španščina, ruščina, madžarščina, hrvaščina, srbščina, makedonščina.

4. ŠEPETANO TOLMAČENJE

Šepetano tolmačenje je ena od vrst simultanega tolmačenja, pri kateri tolmač stoji oziroma sedi med udeleženci in simultano šepetaje prevaja govorca neposredno udeležencu na uho.

5. TELEFONSKO TOLMAČENJE

Pri telefonskem tolmačenju je v pogovor po telefonu vključen tudi tolmač, ki tolmači med obema sogovornikoma in jima tako omogoči, da se razumeta.

Niste prepričani, katera storitev tolmačanja je za vas najprimernejša? Kontaktirajte nas in svetovali vam bomo.