PREVAJANJE BESEDIL S PODROČJA TEHNIKE ‒ STROKOVNO IN NATANČNO

Tehnika je uporabna znanost za potrebe človeštva, predvsem za gospodarstvo. Deli se na strojništvo, gradbeništvo, elektrotehniko, geodezijo, kemijsko tehniko; prisotna je  skoraj na vseh področjih človekovega delovanja. Vključuje vse od konstruiranja novih izdelkov in strojev do naprednih proizvodnih tehnologij.

Prevajanje tehničnih besedil zahteva dobro tehnično znanje in poznavanje ustrezne strokovne terminologije v tujem jeziku.

PREVAJANJE BESEDIL S PODROČJA TEHNIKE  Z EKIPO STROKOVNJAKOV ZA TEHNIČNE VEDE

Našo ekipo sestavljajo prevajalci in strokovnjaki s tehnično izobrazbo, ki poskrbijo ustrezne prevode strokovnih izrazov in pomensko natančnost, ko gre za prevode besedil s področja tehnike, ko so:

 • načrti, tehnične specifikacije,
 • pravilniki, zakoni,
 • Zakon o kemikalijah,
 • Zakon o varstvu okolja,
 • Zakon o akreditacijah,
 • Pravilnik o odpadnih oljih,
 • Pravilnik o požarni varnosti,
 • Schengenski sporazum o mejah EU,
 • Pravilnik o osebni varovalni opremi,
 • Pravilnik o varnosti dvigal,
 • tehnična navodila za upravljanje s stroji in napravami,
 • navodila za vzdrževanje,
 • deklaracije in označevanje proizvodov,
 • šest patentov.

 

Prevajanje besedil s področja strojništva pogosto zahteva posebno obdelavo dokumentov. Načrte, slike, skice in druge grafične elemente uredimo brezplačno.

3D Modeliranje in VFX