Vsako podjetje, organizacija ali finančna družba se zaveda pomena denarja in ve, da so natančni prevodi finančnih besedil in poročil izjemnega pomena, ko gre za poslovanje z denarjem.

Tega se zavedamo tudi mi, zato sta pri nas natančnost in kakovost prevoda finančnih besedil na prvem mestu.

PREVAJANJE  FINANČNIH BESEDIL Z EKIPO STROKOVNJAKOV ZA FINANCE

Našo ekipo sestavljajo strokovnjaki, specializirani za prevajanje finančnih besedil, ki poskrbijo na natančne, kakovostne in zanesljive prevode tekstov, kot so:

 • letna poročila,
 • poslovni izidi,
 • stečaji, prisilne poravnave, prevzemi, likvidacijski postopki,
 • zapadle terjatve, neplačani računi, zamudne obresti,
 • davčni in finančni obrazci,
 • mednarodne terjatve,
 • e-obveščanje,
 • finančni izkazi:
  • bilanca stanja,
  • izkaz poslovnega izida,
  • izkaz denarnih tokov,
 • revizorska poročila,
 • inšpekcijska poročila, tujih investitorjev,
 • priročniki o financiranju,
 • finančne naložbe,
 • vrednostni papirji, obveznice,
 • kapitalski dobički, Hedge skladi, Haussier,
 • korespondenčni odnos nastop,

 

Pri prevajanju sledimo računovodskim standardom in upoštevamo tudi druge značilnosti lokalnega in svetovnega trga.

PREVAJANJE FINANČNIH BESEDIL ‒ POKAŽITE REZULTATE SVOJEGA DELA

Prevodi finančnih izkazov so še posebej uporabni za podjetja, ki se širijo na tuje trge ali tam že imajo svoje podružnice, saj omogočajo, da svoje poslovne rezultate lahko delijo z njimi in/ali svojimi tujimi delničarji in investitorji.

NOVOST so 3D aplikacije, ki vaše izdelke naredijo prijetnejše, zabavnejše in kupcu bolj zanimive.
Pokličite nas, razložil vam bo strokovnjak.