Vsako podjetje ima svoje zahteve. V Euro Prevajalski Agenciji se zavedamo pomena kakovostne komunikacije ‒ bodisi pisne ali ustne v poslovnem svetu. Zato vam ponujamo vse prevajalske storitve, ki so posebej zasnovane po meri potreb večjih ali manjših podjetij in samostojnih podjetnikov.

VSE, KAR POTREBUJETE, VAM UREDIMO

Podjetja ali samostojni podjetniki se pri svojem vsakodnevnem delu pogosto srečujejo z besedili v tujem jeziku, ki so lahko:

 • tehnična navodila in priročniki,
 • tehnična dokumentacija,
 • pogodbe, razpisi,
 • poslovna korespondenca,
 • ponudbe, terjatve, ugovori,
 • promocijska gradiva,
 • tožbe, sodbe sodišč,
 • letna poročila,
 • finančna poročila ipd.

 

Če potrebujete prevode za interno rabo ali takšne, ki so namenjeni širši javnosti, nam sporočite na: euro@eurotra.si.

USTNO SPORAZUMEVANJE

Podjetja pri svojem delu ne komunicirajo s tujino samo pisno, pač pa tudi ustno. Sestanki, poslovna srečanja, pogajanja, konference, online pogovori ipd. seveda zahtevajo dobro znanje tujega jezika, da se lahko uspešno sporazumevamo.

Za vse, ki potrebujete pri tem pomoč, nudimo vrhunske storitve tolmačenja ‒ simultanega in konsekutivnega za različne dogodke. Preberite več

PREVAJANJE BESEDIL IN DOKUMENTOV

1. INTERNA GRADIVA

Prevajanje tehničnih navodil in drugega gradiva za interno rabo iz tujega jezika v slovenščino ali obratno, pri katerih jezikovna in slogovna usklajenost besedila nista zelo pomembni, zadostuje, da prevajanje opravi strokovno usposobljen prevajalec. Euro Prevajalska Agencija z  izkušenimi diplomiranimi prevajalci bo opravila vse storitve: prevod, oblikovanje, sodne overitve, odpošiljko na vaš naslov.

Vrste besedil s ponavljajočo se vsebino prevajamo tudi s pomočjo prevajalskih programov, s čimer prihranimo vaš čas in denar.

2. BESEDILA IN GRADIVA ZA OBJAVO

Ko so besedila in dokumenti, za katere potrebujete prevod, namenjeni za objavo v medijih, publikacijah, mednarodnih revijah ali ko gre za uradne dokumente (razpisi, pogodbe ipd.), je priporočljivo, da preveden tekst pregleda še naravni govorec in ga jezikovno, terminološko in slogovno uskladi.

Lektoriranje je priporočljivo:

 • za besedila, namenjena za objavo v publikacijah, časopisih ipd.
 • za letna in finančna poročila ali drugo strokovno gradivo
 • za patente
 • za priročnike, mednarodne traktate, publikacije,revije
 • za prevajanje spletnih strani ali posameznih besedil za objavo na spletu
 • za besedila, ki vam bodo dvignila ugled

 

Razen lektoriranja podjetja pogosto potrebujejo tudi sodne prevode za uradno potrditev verodostojnosti dokumenta in prevoda.

POTREBUJETE VEČ?

Dodatne storitve prevajanja, ki jih podjetja lahko izkoristijo, so:

 • prevajanje namiznega  založništva
 • prevajanje spletnih strani