Prevajanje pravnih besedil je izjemno zahtevna in občutljiva naloga. Še posebej, če gre za pravne dokumente, kot so pogodbe, ki natančno določajo pravice in obveznosti pogodbenih strank. Vsaka napaka lahko pripelje do tožb in posledično do velikih stroškov. Na preizkušnji pa je lahko tudi vaš ugled.

V Euro Prevajalski Agenciji se tega zavedamo, zato je naša  skrb, da so pravna besedila natančno in pomensko ustrezna.

PREVAJANJE PRAVNIH BESEDIL S STROKOVNJAKI ZA PRAVO

Našo ekipo sestavljajo strokovnjaki, specializirani za prevajanje pravnih besedil za različna področja. Zavedamo se namreč, da pravo podpira številne dejavnosti, kot so na primer:

 • nepremičninski trg,
 • zavarovalništvo,
 • javni zavodi, domovi za ostarele,
 • gospodarstvo,
 • bančništvo in finance  itd.,
 • medicina in farmacija,
 • športne medicine,
 • sodišča v Sloveniji.

 

Vsaka izmed teh dejavnosti potrebuje prevode različnih pravnih dokumentov. Tako pri nas poskrbimo za prevajanje vseh vrst pravnih besedil, med njimi najpogosteje za:

 • pogodbe, odkupe, prevzeme,
 • različne pravne dokumente EU,
 • pritožbe, ugovore, odškodninske zahtevke,
 • dokumente s področja delovne zakonodaje,
 • dokumente, potrebne za ustanovitev podjetja (statute ipd.),
 • patentne dokumente,
 • oporoke, zavarovalniške zahtevke,
 • prevode za odvetniške pisarne.

 

Sodelujemo s sodnimi tolmači, ki imajo poglobljeno znanje pravnih sistemov v drugih državah in dobro poznajo zakonodajo EU, zato poskrbimo tudi za sodno overitev vaših prevodov.

PREVAJANJE PRAVNIH BESEDIL – VARNO IN ZAUPNO

Naši sodelavci obravnavajo pravne dokumente, prejete v prevod, kot gradivo zaupne narave, zato so dokumenti na Euro Prevajalski Agenciji varno arhivirani.