1. Splošno

Splošni pogoji poslovanja se uporabljajo pri vseh storitvah, ki jih nudi podjetje Euro Prevajalska Agencija d.o.o. s sedežem na naslovu Ulica čebelarja Močnika 7, 2204 Miklavž na Dravskem polju (v nadaljnjem besedilu: avtor) oziroma pri vseh pravnih odnosih med avtorjem in naročnikom, pri vseh pogojih poslovanja, na katere se sklicuje, jih nudi ali predlaga naročnik, razen kadar se avtor in naročnik v pisni obliki dogovorita za uporabo drugačnih pogojev poslovanja.
Pri vsakem naročilu se šteje, da je naročnik prebral te splošne pogoje poslovanja ter da se z njimi strinja.

2. Naročnik, avtor in storitev

2.1 Avtor je podjetje Euro Prevajalska Agencija d.o.o. s sedežem na naslovu Ulica čebelarja Močnika 7, 2204 Miklavž na Dravskem polju.

2.2 Naročnik je pravna ali fizična oseba, ki naroči storitve avtorja in ki ji avtor nudi storitve iz svoje dejavnosti.

2.3 Storitev je prevajalska, lektorska ali druga (na primer urejanje besedila, urejanje slik itd.) storitev, ki jo avtor opravi za naročnika.

3. Ponudba, naročilo, pogodba, sprememba in odpoved naročila

3.1 Cene in ostali pogoji, objavljeni na spletni strani avtorja so zgolj informativni in avtorja v ničemer ne zavezujejo.

3.2 Informativna ponudba: obiskovalec spletne strani avtorja lahko prek spletnega Obrazca pošlje povpraševanje oziroma naroči informativno ponudbo. Za izdelavo informativne ponudbe je treba avtorju dostaviti naslednje podatke: vrsto storitve (prevod, lektura, sodni prevod itd.), obseg besedila, izvorni in ciljni jezik, rok izdelave in svoje kontaktne podatke.
Povpraševanje oziroma informativna ponudba, ki jo na podlagi povpraševanja pripravi avtor, je za avtorja nezavezujoča in ne pomeni naročila storitve.

3.3 Naročilo: uradno naročilo je naročilo, ki ga naročnik pošlje avtorju na avtorjevem obrazcu „Naročilnica“ prek e-pošte, po faksu ali pošti ali vnaprejšnje plačilo storitve v roku in pod pogoji, ki so navedeni v ponudbi (običajno v obliki predračuna).

Uradno naročilo
Če je naročilo oddano po telefonu, ga mora stranka najpozneje ob predložitvi gradiva za prevajanje (lektoriranje, sodno prevajanje ali katero koli drugo storitev avtorja) potrditi pisno, poslano po e-pošti ali faksu.
Če storitev ni plačana v roku, navedenem v ponudbi, ali naročilnica ni poslana, se šteje, da ni bila naročena.

3.4 Pogodba med naročnikom in avtorjem je sklenjena, ko avtor pisno, tj. po elektronski pošti ali faksu, potrdi uradno naročilo naročnika.

3.5 Sprememba in odpoved naročila: naročnik lahko spremeni ali odpove naročilo po elektronski pošti ali telefonu v 1 (eni) uri po oddaji uradnega naročila (glejte odstavek 3.3).
Vsaka poznejša odpoved ali sprememba naročila je možna le, če naročnik avtorju poravna vse nastale stroške. Celotno ali delno opravljeno delo se naročniku zaračuna sorazmerno z nastalimi stroški.
Sprememba naročila šteje za novo naročilo, ki mora biti oddano kot uradno naročilo v skladu s točko 3.3.

Pravice in obveznosti avtorja in naročnika

4.1 Odgovornost avtorja: avtor se po svojih najboljših močeh trudi vse naročene storitve opraviti čim bolj kakovostno in v dogovorjenem roku.
V primeru kakršnega koli razloga za zamudo pri dostavi prevoda oziroma druge storitve avtor obvesti naročnika.
Avtor ne prevzema nobene, neposredne ali posredne odškodninske odgovornosti zaradi napak v opravljenih prevodih oziroma pri katerikoli drugi opravljeni storitvi.

4.2 Dostava: vsi dogovorjeni datumi in ure za dokončanje in dostavo prevodov oziroma drugih storitev avtorja so zgolj okvirni. Zaradi kakršnekoli zamude pri dostavi prevoda naročnik ne more zavrniti dostave prevoda ali izvedbe storitve in preklicati pogodbe.
Avtor v nobenih okoliščinah ni odgovoren za posledice kakršnekoli zamude v dostavi prevoda ali izvedbi storitve.

4.3 Garancija: avtor do 100-odstotno jamči za kakovost in pravočasnost storitve samo v primeru naročil profesionalnih prevodov in drugih storitev, za katere je cena od 40 – 50 % višja od cene običajnih.
V primeru pritožbe naročnika v zvezi s kakovostjo in/ali rokom pri takšnih storitvah se avtor in naročnik dogovorita o zmanjšani višini zneska, ki ga plača naročnik, v primeru že opravljenega plačila pa o dobropisu ali vračilu plačanega zneska.

5. Cene, zahtevnost, nujne storitve, obseg, popusti

5.1 Cene, objavljene na spletni strani avtorja, so zgolj informativne in avtorja ne zavezujejo. Dejanske cene prevodov in drugih storitev avtorja se lahko razlikujejo od objavljenih cen glede na stopnjo zahtevnosti ali nujnosti besedila, ki ju določi odgovorna oseba avtorja ob pregledu besedila.

5.2 Opredelitev cene: vse cene veljajo za 1 avtorsko stran (1500 znakov brez presledkov oziroma 250 besed). Vse cene so brez davka na dodano vrednost (DDV). DDV se obračuna v skladu z zakonom.
Cena prevoda ne vključuje cene lekture. O lektoriranju se avtor in naročnik dogovorita posebej.
Kadar cena ne vsebuje nobenih popustov, je končna lektura pred tiskom že vključena v ceno lektoriranja.
Prevod se obračuna v izvornem jeziku ali v ciljnem, če obračun v izvornem ni mogoč.

5.3 Zahtevnejša besedila: za zahtevnejša besedila se po predhodnem dogovoru z naročnikom zaračuna dodatek za zahtevnost. Stopnjo zahtevnosti določi odgovorna oseba avtorja po pregledu besedila, ki naj se prevede oziroma lektorira.
Za zahtevnejša besedila se po predhodnem dogovoru s stranko zaračuna dodatek za zahtevnost.

5.4 Nujne storitve: za nujno storitev se šteje vsaka storitev, ki presega normo prevajalcev in lektorjem ali se opravi ob dela prostih dnevih.

  • dnevna norma za prevajalca je 6 – 7 avtorskih strani
  • dnevna norma za lektorja je 12 – 15 avtorskih strani
  • sobota in nedelja ter prazniki niso všteti v dnevno normo.

Za nujne storitve se po predhodnem dogovoru s stranko zaračuna dodatek za nujnost.

5.5 Obseg naročila: najmanjše naročilo za obračun je 1 avtorska stran (1500 znakov brez presledkov oziroma 250 besed).

5.6 Popusti: naročnik in avtor se lahko dogovorita o popustu na izračunano dejansko ceno storitve.
Popust se lahko odobri novim naročnikom pri prvem naročilu, ki presega 1 avtorsko stran (1500 znakov brez presledkov ali 250 besed).
Popust se lahko odobri stalnim strankam, ki so redni plačniki storitev.
Popust se lahko odobri za večji obseg dela.
Odobren popust se navede v ponudbi/pogodbi.

6. Način plačila

6.1 Pravne osebe: plačilo storitev za pravne osebe se izvrši v 8 dneh po opravljeni storitvi na podlagi izdanega računa oziroma po dogovoru ob prevzemu prevoda.

6.2 Fizične osebe: plačilo storitev za fizične osebe se izvrši pred oz. ob prevzemom prevoda.
Besedilo vam posredujemo takoj po poravnanem plačilu oziroma po prejetem potrdilu o plačilu.

6.3 Način plačila: pri nas lahko izvedete plačila na naslednje načine:

  • na podlagi predračuna ali računa na TRR pri NLB, IBAN: SI56 0228 0009 0875 057, SWIFT: LJBASI2X.
  • z gotovino
  • s plačilnim modulom PayPal
  • s plačilnim modulom Skrill (Moneybookers)
  • s kreditnimi karticami (preko storitve PayPal).

 

7. Reklamacije

7.1 Splošne določbe v zvezi z reklamacijami: reklamacija naročnika se upošteva, če je poslana v pisni obliki s priporočenim pismom ali po elektronski pošti najpozneje v 8 dneh od dneva opravljene storitve.
Reklamacija mora vsebovati podatke o naročilu ter eksplicitno in podrobno navedene pripombe, ki zadevajo prevod oziroma drugo storitev.

7.2 Ravnanje avtorja pri upravičenih reklamacijah: če je reklamacija naročnika po presoji in podanem mnenju izvajalca storitve ter neodvisnega prevajalca ali lektorja upravičena, se naročniku v dogovorjenem roku dostavi izboljšan in dopolnjen prevod ali pa se mu v skladu z dogovorom izstavi dobropis ali vrne denar.

7.3 Neupravičena reklamacija: reklamacija je neupravičena, če naročnik ob naročilu prevoda zavrne predlagano lekturo, potem pa se na opravljeni prevod pritoži zaradi manjših stilističnih ali pravopisnih napak, ki so predvsem v pristojnosti lektorja prevoda.

7.4 Reklamacija prevoda v natisnjenih oblikah prevodov: avtor pri vseh prevodih, namenjenih za tisk, priporoča dodatno lekturo prevedenega besedila.
Reklamacija natisnjenega prevoda je upravičena le, kadar je avtor opravil brezplačno oziroma dogovorjeno dodatno lekturo pred tiskom. Za reklamacije na nelektorirane tekste, ki so že objavljeni v tisku ali v sredstvih javnega obveščanja, avtor ne more prevzeti odgovornosti.