Prevajanje zaupajmo računalnikom in prevajalcem!

Prevajanje zaupajmo računalnikom in prevajalcem!

prevajanje

V dobi globalizacije in tehnološkega razvoja je strojno prevajanje nujno potrebno. Nekateri od njih lahko danes z enim samim klikom prevedejo navodila, esej, a vprašanje je, ali je to res prihodnost, ki nam bo prinesla napredek v jeziku in zagotovila ustrezen prevod glede na uporabo ciljnega besedila in sobesedilo izvirnika.

Mnogi, ki z jezikom pri vsakodnevnem delu nimajo veliko opraviti, so mnenja, da za prav vsako besedo v slovenščini, angleščini, nemščini, španščini, italijanščini, mandarinščini in drugimi jeziki, obstaja ena sama ustreznica, ne glede na sobesedilo. Seveda pa prevajalci in vsi drugi, ki so v nenehnem stiku z jezikom, vedo, da temu ni tako.

Dober prevod prepoznamo po tem, da se besedilo bere tekoče tudi v jeziku, v katerega je prevedeno, to pa pomeni, da moramo biti med prevajanjem zelo ustvarjalni ter vztrajni, da poskrbimo za ustrezen besedni red in pritegnemo bralce, ne da bi pri tem spremenili pomen. Pri prevajanju je predvsem pomembno, da prevod ohrani pomen v izvornem jeziku. Le človek v vlogi prevajalca se lahko zaveda kulturne občutljivosti, pozna jezik kot sistem in prepozna intonacijo besedila, česar strojni spletni prevajalniki nikakor ne zmorejo.

Trenutno najpriljubljenejši in najpogosteje uporabljen je Google Translate, njegova največja prednost pa je brezplačna uporaba. Spletni prevajalnik samodejno zazna jezik, iz katerega prevajate, in omogoča prevod besedila v ciljni jezik z enim samim klikom. Žal pa ta prevajalnik še vedno ni na voljo v vseh jezikih, poleg tega pa pravilno večinoma prevaja le posamezne besede in ne celih stavkov, zato se vsebina in smisel prvotnega besedila ob uporabi spletnega prevajalnika pogosto izgubita.

Prevajalska podjetja so dražja od spletnih prevajalnikov, a za svoje delo upravičeno potrebujejo več časa, njihovi usposobljeni prevajalci pa analizirajo prav vsako frazo in besedno zvezo ter zanje zagotovijo najustreznejši prevod glede na uporabnost in sobesedilo izvirnika. Poleg tega so prevajalci pogosto specializirani za posamezna strokovna področja, kar pomeni, da imajo poglobljeno znanje o zadevni terminologiji, zato lahko strukturirajo smiseln prevod, ki v ciljnem jeziku zveni naravno.

Strojno prevajanje ima svoje prednosti, saj so tovrstni prevajalniki hitri in brezplačni, in zahtevajo kvalitetnega prevajalca, lingvista, komparativista, lektorja itd…