Sodni prevodi so uradni dokumenti

URADNI IN SODNI PREVODI

Sodni prevodi so lahko posebna oblika prevodov, ki se nanašajo na dokumente pri sodnih postopkih in ki jih je seveda izjemno pomembno natančno prevesti, da se ohrani pravni pomen. Veliko se tolmači na sodiščih. Verjetno ga ni sodnega tolmača,ki še ni tolmačil na kakšnem sodišču. Kaj so sodni prevodi in kdo lahko to delo sploh opravlja.

Definicija sodnega

Sodni prevodi so posebna vrsta prevodov, ki jih pri različnih sodnih postopkih opravijo posebej izbrani in pred pristojnim organom, Ministrstvom za pravosodje zapriseženi prevajalci, ki s svojim žigom, in podpisom potrjujejo istovetnost originala s prevodom. Jamčijo, da je prevod popolnoma enak izvirniku. V primeru uradnih dokumentov in uradnih postopkov pred sodišči je seveda še posebej pomembno, da se pri prevodu iz izvornega jezika v ciljni jezik ne izgubi pomen, ki je ključen za pravno razumevanje govorjenega ali pisanega besedila.

Kdo lahko opravlja tovrstno delo?

Prevajalce, ki opravlja takšno delo, običajno imenujemo kar sodni tolmač. Sodnim tolmačem naziv podeli Ministrstvo za pravosodje, izpolnjevati pa morajo kar nekaj pogojev, ki so vezani na njihovo izobrazbo, državljanstvo, izkušnje in znanje. Za delo uradnega sodnega prevajalca je potreben tudi poseben strokovni izpit.

Kaj sodni prevajalci sploh prevajajo?

SODNI prevodi se dotikajo sodnih in uradnih zadev, povezanih s sodnimi postopkih, ali pa z raznimi situacijami.. Sodni tolmači pogosto iz tujega jezika prevajajo dokumente, ki so zahtevani pri sodnih postopkih ali so potrebni pri rokovanju z drugimi inštitucijami.

Najpogosteje govorimo o prevajanju listin, diplom, spričeval, pogodb, potrdil,osebnih dokumentov in drugih pravnih dokazil. Po drugi strani pa tolmači opravljajo še eno zelo zatevno delo – v primeru, ko določeni sodni potopki zaradi utemeljenih razlogov ne morejo potekati v uradnem jeziku sodišča, tolmači skrbijo tudi za prevajanje sodnih obravnav. Običajno v slovenskih sodiščih.

 

Za ponudbo nas pokličite na 040 66 00 11 ali nam pišite na euro@eurotra.si