Kaj je tolmačenje – Kako tolmačimo

Kaj je tolmačenje – Kako tolmačimo

KONSEKUTIVNO TOLMAČENJE

slika_tolmač_1je oblika prevajanja, ki poteka le v ustni obliki , hitreje kot pisno prevajanje. Tolmač sedi pri udeležencih, posluša govor in ga na koncu prenese v drugi jezik s pomočjo zapiskov. Uporablja se za sestanke, majhne skupine, strokovne sestanke, delovna kosila… Izurjeni tolmači zelo natančno prenašajo govorca, ki govori 10 minut….

KONFERENČNO TOLMAČENJE

je povezano izključno z ustnim sporazumevanjem. Tolmači v prvi osebi ednine prenašajo sporočilo iz enega jezika v drugega, pri tem pa povzamejo način govora, ton in poudarke govorca. Udeleženci mednarodnih konferenc prihajajo iz različnih kultur in okolij in govorijo različne jezike. Zato tolmači omogočijo medsebojno komuniciranje s prenašanjem njihovih idej in trditev.

 

SIMULTANO TOLMAČENJE

simutalno_kabina_01poteka v izolirani kabini. Govorec, predavatelj ali kdo drug, v dvorani govori v mikrofon, ki je s tolmačem v kabini povezan prek slušalk. Pravtako imajo vsi udeleženci v dvorani slušalke in poslušajo tolmača.

Jezikovna kombinacija konferenčnega tolmača je število jezikov, iz katerih ali v katere jezike tolmač konsekutivno ali simultano tolmači. Govorimo o aktivnih in pasivnih jezikih. Aktivni jezik je tisti, v katerega tolmač tolmači in ga udeleženci poslušajo , pasivni jezik pa je jezik iz katerega je tolmač usposobljen, da tolmači in ga udeleženci govorijo. Simetrični sistem pomeni, da lahko udeleženci govorijo v svojem jeziku in je tolmačenje zagotovljeno v njegovem jeziku.

 

TOLMAČENJE prek RELEJA,

rele_tolmačenje_03oziroma prek tretjega jezika.V kabinah so tolmači povezani, tako da ostane dobra kakovost. Tolmačenje RETOUR – tomači obojestransko, PIVOT – uporabljajo za redko govorjene jezikovne kombinacije, CHEVAL – tolmač dela v dveh kabinah, ASIMETRIČNO tolmačenje: udeleženci govorijo v materinem jeziku, poslušajo pa lahko le v nekaj izbranih jezikih.

 

 

 

šepetalno_tolmačenje_04ŠEPETALNO TOLMAČENJE

Uporablja se za manjše število udeležencev.Tolmač sedi ob ali za udeleženci in šepetaje tolmači. Včasih uporabljajo slušalke, da dobro slišijo govorca.

SODNO OVERJENI PREVODI S STRANI SODNEGA TOLMAČA

Sodno overjeni prevodi so lahko zaupni.

Sodni prevod opravi sodni tolmač, ki je imenovan z odločbo Ministrstva za pravosodje, po splošnem upravnem postopku in urejenem Pravilniku o sodnih tolmačih, v skladu z Zakonom o sodiščih. Sodni tolmač je zaprisežena oseba, ki s svojim strokovnim znanjem pri sodiščih, odvetnikih, notarjih in ostalih sodnih postopkih tolmači oziroma prevaja govorno besedilo ali besedilo listine v primeru, ko udeleženci v samem postopku uporabljajo jezik, ki ni uradni jezik sodišča.

Sodno overjeni prevodi morajo biti pripravljeni, tako da je izvirnik ali original enak prevodu. Prevedeni morajo biti vsi žigi, številke, datumi, nazivi, skratka vse,kar je napisano na izvirniku. Sodno overjeni prevod oddamo v zahtevani obliki: original in priložen prevod sta povezana z vrvico in opremljena z žigom sodnega tolmača za zahtevano jezikovno kombinacijo. Sodni tolmači so imenovani za nedoločen čas.

CENIK SODNIH PREVODOV:

srbščina 18 eur
hrvaščina 18 eur
nemščina 18 eur
bosanščina 18 eur
italijanščina 25 eur
francoščina 25 eur
angleščina 25 eur
0stali: od 30 – 50 eur

Navedene cene veljajo za 1 avtorsko stran ( 1500 znakov b.p.)

Listine, ki ji moramo sodno overiti:

  • osebni dokumenti: potni listi, osebne izkaznice,
  • izpisi iz sodnega registra, registracije podjetja,
  • pooblastila, pogodbe,
  • potrdila ( potrdilo o nekaznovanju, potrdilo o stalnem bivališču, potrdilo o državljanstvu, potrdilo o zakonskem statusu, ločitveni listi..)
  • spričevala, diplome,
  • zdravniški izvidi, mrliški listi,
  • certifikati,
  • dokumentacije za javne razpise,

Nujne in hitro opravljene sodne prevode vam uredimo v enem dnevu.

Sodno overjene prevode vam lahko dostavimo na vaš naslov ali pošljemo po pošti.

Za ponudbo nas kontaktirajte na:
040 66 00 11 ali euro@eurotra.si