Kakovosten prevod v nemščino

PREVAJANJE V NEMŠČINO – PREVAJANJE V SLOVENŠČINO

Prevajanje obeh jezikov ni le potreba, ampak temeljna osnova za delo prevajalcev.

Naše projektno vodenje nam omogoča, da krajša besedila prevedemo že v 2 – 3 urah. Do danes nam je zaupalo že več kot 1000 strank. Prevajajo materni govorci, Nemci. Poleg prevajanja in lektoriranja vam opravimo tudi lokalizacijo: prilagoditev prevoda lokalnim, kulturnim in jezikovnim zahtevam okolja.

Prevod v nemščino je vsekakor naloga, ki jo je dobro zaupati preverjeni prevajalski agenciji. Euro Prevajalska Agencija se lahko pohvali s številčno ekipo izkušenih prevajalcev, med katerimi so mnogi tudi naravni govorci jezika. Največ o nas pove, da smo le 15 minut oddaljeni od naših sosedov Avstrijcev. Veliko Slovencev se odloča za delo v Avstriji, zato se obračajo na nas, da jim prevedemo in sodno overimo dokumente. Zadovoljne stranke, ki se veseljem vračajo, ker je pri nas cena overjenega dokumenta le 15 eur.

Potrebujete prevod iz nemščine v slovenščino?

Nemški jezik je že sam po sebi zahteven, pri prevodu slovenščine v nemščino pa je potrebno upoštevati vse pomembne elemente, ki jih je potrebno ustrezno prenesti iz enega jezika v drugega. Prevajanje iz nemščine v slovenščino mora biti izvedeno profesionalno in natančno, saj je potrebno besedila prilagoditi tako, da je njihov pomen v slovenščini ohranjen, hkrati pa je besedilo razumljivo in dosledno enako izvirniku. Besedila po potrebi prevajajo naravni govorci jezika, tako da vam res zagotovimo natančne in ustrezne prevode iz slovenščine v nemščino in obratno.

Nemški prevodi so pogosto zelo pomembni za podjetja, ki sodelujejo s tujino. Zavedamo se, da stranke pogosto poleg kakovosti potrebujejo tudi zelo hitro odzivnost, zato smo prevajanje nemščine optimizirali tako, da vas v najkrajšem možnem času povežemo z enim izmed naših strokovnjakov in vam zagotovimo besedila v dogovorjenem roku. Prevod v nemščino do 5 strani vam zagotovimo že v 12 urah.

Kaj prevajamo najpogosteje?

 • nemščina – tehnična navodila za uporabo,
 • nemščina – medicinski teksti,
 • nemščina – osebni dokumenti,
 • nemščina – pravna besedila,
 • nemščina – farmacevtska besedila,
 • nemščina – promocijske besedila,

Če besedilo vsebuje veliko strokovnih izrazov in kratic, se posvetujemo s kontaktno osebo naročnika.

NEMŠKA LITERARNA BESEDILA

Prevajanje literature zahteva najbolj nadarjene in ustvarjalne prevajalce. Literarna dela so napisana v zgovorni in živahni prozi, zato mora prevajalec ujeti barvo, čustva in slog avtorja ki potuje z duhom avtorja. Prevajalec mora imeti umetniške veščine, kulturno zavest, spontanost in dobro poznavanje vsebine.

NASVETI PRI NAROČANJU NEMŠKIH PREVODOV

Veliko prevajalskih agencij vam ponuja storitve prevajanja v nemščino. Težko se odločate, katera bo prava za vas.Pomagali vam bomo do kvalitetnih nemških prevodov.

 

Vodnik pri prevajanju nemščine

Strokovni prevod nemščine:

Strokovna področja so ekonomija, tehnika, farmacija,medicina,IT tehnologija in še veliko jih je. Besedila se nanašajo na stroko. Zato morajo imeti prevajalci veliko prakse na posameznih področjih.

Standardna nemška besedila:

To so razumljivejša nemška besedila, obravnavajo znane tematike, zato je tudi cena nižja. Prevajanje tovrstnih besedil je primerno za testne prevode mlajših in neizkušenih prevajalcev pod vodstvom mentorja in lektorja.

Sodni prevodi nemščine:

Osebni dokumenti, spričevala, diplome, potrdila o nekaznovanju, poročni listi,izpiski iz sodnega registra, pogodbe idr. Prevod opravi nemški tolmač oziroma sodno zapriseženi tolmač za nemški jezik. Potrdilo, da je tolmač za nemški jezik je pridobil na MINISTRSTVU ZA PRAVOSODJE RS.

Dokument v nemščini najprej prevede z vsemi žigi, podpisi in označbami. Nato nemški original in prevod opremi (zveže) z vrvico in s svojo izjavo ter podpisom, kjer jamči, da je nemški original enak prevodu. Tak prevod se uporablja v uradne namene, za državne inštitucije, šole, fakultete, za delo v Avstriji.

Overjena kopija
Vsak dokument lahko fotokopiramo, vendar uradno veljavna je samo overjena kopija, ki jo je nemški sodni tolmač opremil z žigom in potrdilom o opravljenem izpitu.

Materni govorec
Materni govorec nemškega jezika je prevajalec, ki je rojen v nemško govoreči državi in je obdobje prve socializacije preživel v Nemčiji ali Avstriji.

Lektoriranje nemščine
Lektoriranje je veščina, ki jo opravlja nemški lektor, diplomirani nemcist, jezikoslovec in je vešč popravljanja sintaktičnih napak, slogovnih in vsebinskih in vseh napak, ki vodijo v čist in pravilen izdelek.

Izvorni jezik in ciljni jezik
Je jezik v katerem je besedilo, ciljni jezik pa je jezik v katerega želimo prevesti besedilo.

Prevajalska stran
Vsebuje 1500 znakov brez presledkov, ali 1800 znakov s presledki, ali 250 besed,

Lokalizacija
Je postopek pri katerem nemško besedilo prilagodimo nemškim kulturnim, geografskim in lokalnim značilnostim.

SPREJEMLJIVE DATOTEKE

 • PowerPoint: pot, ppt, pptx
 • Quark qxd, qxp
 • Adobe Indesign : indd, idml, inx
 • Trados , DeJavu,
 • Adobe FrameMaker :fm, .mif,
 • Core Draw .cdr, .eps,
 • Adobe Illustrator .ai, .eps
 • visio .vsd, .vdx
 • AvtoCad .cad

 

Kontaktirajte nas 040 66 00 11 ali euro@eurotra.si