Splošno o lektoriranju

Lektoriranje je strokovna veščina, ki jo izvajajo diplomirani slovenisti, anglisti, italijanisti, francisti, …

Oseba, ki lektorira, se imenuje lektor.

Podlaga za jezikovno podkovanost in splošno razgledanost je pogoj za dobrega lektorja

Kaj mora vedeti lektor:

 • kako pravilno sklanjati,
 • ujemanje in rodilnik,
 • zapis programske opreme,
 • zapis odstotkov, s simbolom ali besedo,
 • velike in male začetnice,
 • sklanjanje imen in priimkov,
 • zapisovanje avtomobilov,
 • zapis programske opreme,
 • zapis zneskov z besedo,
 • pisanje datumov,
 • pisanje številk v slovenščini in v tujih jezikih,
 • ujemanje in rodilnik ali tožilnik,
 • posebnosti slovenskega ali tujega jezika…

 

Lektoriramo vsebinsko, slovnično, slogovno,

Ali ste se kdaj soočili s kakšnim uradnim besedilom? Potrebovali ste strokovne usluge nekoga, ki je vaše besedilo podrobno pregledal in popravil vse morebitne napake. Pa ste se kdaj vprašali, kaj natanko lektorji sploh počnejo?

KAJ JE LEKTORIRANJE?

Gre za proces celovitega in temeljitega pregleda besedila, pri katerem odpravimo slovnične, pravopisne, tipkarske ali napake stavčnih konstrukcij.To pa še ni vse! Pri pregledovanju in urejanju besedil je treba poskrbeti tudi za slog in razumljivost izbranega besedila. Le kam bi sicer prišli, če ne bi razumeli pisanja drug drugega?

Kako se lotiti pregleda besedila?

Za večino ljudi je še vedno najpreprosteje, da za pomoč zaprosijo strokovnjaka, ki se s tem poslovno in poklicno ukvarja in pozna vse majhne skrivnosti slovničnih pravil, pravopisa in pravilnega sloga za določene vrste besedil. S pomočjo strokovne pomoči prihranimo veliko energije, stresa in slabe volje, poleg tega pa tako zagotovimo, da bo besedilo ustrezalo določenim standardom.

Sicer se lahko lektoriranja vsekakor poskusite lotiti tudi sami, vendar izkušnje kažejo, da bodo rezultati veliko boljši, če jih lektorira stroka. Vsako zahtevno delo potrebuje pravega strokovnjaka, da je res dobro narejeno.

Kdaj je lektoriranje dobro opravljeno?

Vsekakor je najpomembnejše, da oseba, ki se bo lotila te zahtevne naloge, dobro pozna pravila jezika, v katerem je besedilo napisano. Poznavanje pravil slovnice, pravopisa, stavčne konstrukcije in uporabe jezikovnih slogov je zagotovo ključnega pomena, pomemben pa je seveda tudi podroben pregled besedila in izjemna pozornost za najmanjše detajle.

Po ustreznem pregledu besedila in izvedenih popravkih mora biti končno besedilo takšno, da popolnoma izpolni svoj namen in da ga hkrati lahko brez kakršnihkoli težav razumejo vsi, ki jim je namenjeno.

Lekturo marsikdaj opravimo zastonj.

 

Za ponudbo nas kontaktirajte na 040 66 00 11 ali euro@eurotra.si