Prevod italijanščine le 19 eur

Polek pisnega prevajanja vam ponudimo tudi konsekutivno in simultano tolmačenje. prevajanja

Italijani bi se v Sloveniji slabo počutili, saj je znano, da slabo govorijo tuje jezike. Turistične organizacije zaradi tega množično naročajo prevode italijanščine, in sicer: spletne strani, zabavne animacije, prevode katalogov,brošur in jedilnih listov. … saj tako svojim gostom ponudijo svoje storitve tudi v njihovem jeziku.

Prevajanje italijanščine izvede italijanist

Kadar prevedeno besedilo ponudimo naravnim govorcem jezika, moramo biti še posebej pozorni, da je natančno in razumljivo. Prevod mora biti preverjen tako, da ga prebere rojeni govorec italijanščine. Prevajanje italijanščine naj opravi preverjeni prevajalec, ki je jezik tudi študiral.

Euro Prevajalska Agencija vam zagotavlja kakovostne italijanske prevode

  • italijanski prevod splošnih besedil
  • italijanski prevod tehnične dokumentacije, varnostnih listov
  • italijanski prevod farmacevtskih besedil
  • italijanski prevod pravnih
  • italijanski prevod medicinskih tekstov
  • italijanski prevod spričeval, diplom, dokumentov
  • italijanski prevod katalogov, brošur
  • italijanski prevod letnih poročil
  • italijanski prevod mailov in bilanc

Prevajanje zagotavljamo iz italijanščine v slovenščine ter iz slovenščine v italijanščino. Po potrebi vam dokumente sodno overimo.