Prevod ruščine – 29 eur

Prevod ruščine postaja vedno bolj pomemben za slovensko gospodarstvo, kljub padcu rublja. Ruski jezik govori čez 340 milijonov ljudi v Rusiji in v državah bivše Sovjetske zveze in povsod po svetu Slovenija je s prevodi v ruščino navezala veliko poslovnih stikov, zato je pomembno, da se ji približamo z našimi storitvami, in sicer s prevodi ruščine v slovenščino in prevodi iz slovenščine v ruščino. EURO PREVAJALSKA AGENCIJAje 10 let prevajala za Iskraemeco, Iskratel, Krko, sedaj pa je pridobila kar nekaj novih priložnosti.

Prevod v ruščino za vaše stranke in turiste

Prevodi ruščine so opravljeni pogosto za podjetja, ki se ukvarjajo s turizmom, saj so Rusi pomembni in številčni gostje v Sloveniji.V Rogaški Slatini je vsako leto nastanjenih preko 500 ruskih gostov. Prevod v ruščino moramo opraviti kakovostno. Veliko gostov si naroči turistične vodiče prav na EURO PREVAJALSKI AGENCIJI.

Prevod ruščine v EURO PREVAJALSKI AGENCIJI

EURO PREVAJALSKA AGENCIJA za vas prevede brošure, letake, spletne strani, pogodbe, pa tudi druga, zahtevnejša besedila, recimo, tehnično dokumentacijo, medicinska besedila, farmacevtske pripomočke, bolnišnične pripomočke in opravimo še sodne overitve.

Prevajalec ruščine je native speaker

Svojim strankam boste izročili dober prevod, ki je prilagojen rusko govorečim ljudem. Zato je EURO PREVAJALSKA AGENCIJA za vas prava odločitev. Sodelujemo z diplomiranimi rusist in oddamo dobre prevode.Vsak poslani ali izročeni prevodje skrbno pregledan, lektorsko preverjen, po potrebi pa v sodelovanju z naročnikom dogovorjen.

Lektoriranje ruščine

Pri kontaktiranju se z naročnikom pogovorimo o besedilih,ki so za objavo in jih ponavadi dva krat lektoriramo. Lektoriranje ruščine priporočimo tudi za pravne pogodbe.V EURO PREVAJALSKI AGENCIJI za lektoriranje skrbijo samo materni govorci ruščine, ki lahko v prevodu popravijo sleherne podrobnosti.